BREXIT

Incă o lovitură pentru Marea Britanie. Anunțul îngrijorător al UE

Într-o rezoluție adoptată miercuri (16 ianuarie), Parlamentul European își exprimă îngrijorarea în special cu privire la procesul de solicitare a înregistrării cetățenilor UE pentru noului statut de ședere în Regatul Unit, așa numitul EU Settlement Scheme, la absența unui document fizic ca dovadă a dreptului de ședere în Regatul Unit și la accesibilitatea acestuia, printre alte probleme.

Eurodeputații analizează situația drepturilor cetățenilor în contextul Brexit și subliniază faptul că aprobarea acordului de retragere va ține cont de “experiența dobândită și de garanțiile oferite” în ceea ce privește protecția acestor drepturi, informează PE, într-un comunicat.

Textul adoptat solicită lansarea de campanii de sensibilizare pentru informarea cetățenilor și îndeamnă guvernele din statele membre ale UE să adopte măsuri consecvente și generoase pentru a oferi securitate juridică cetățenilor Regatului Unit care locuiesc pe teritoriul lor.

Rezoluția a fost adoptată cu 610 voturi pentru, 29 împotrivă și 68 de abțineri în urma dezbaterii de marți care s-a axat în principal pe viitorul liberei circulații și limitarea impactului asupra vieții cetățenelor europeni și britanici.

Pentru a intra în vigoare, orice acord de retragere între Uniunea Europeană și Regatul Unit trebuie aprobat de către Parlamentul European printr-o majoritate simplă a voturilor exprimate (Articolul 50.2 din Tratatul privind Uniunea Europeană).

Parlamentul va supune la vot Acordul de retragere după ce procesul de ratificare este încheiat în Regatul Unit.